Privacybeleid

De gegevensverantwoordelijke voor aduro.nl is Aduro A/S.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent (Aduro GO-formulier), en wij verzamelen nooit persoonsgegevens zonder dat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt bij registratie, koop of deelname aan een onderzoek.

Contact over persoonsgegevens
Als u toegang wilt tot de gegevens die van u bij Aduro A/S geregistreerd zijn, richt u zich tot info@aduro.dk. Als er onjuiste gegevens geregistreerd zijn, of als u andere bezwaren heeft, schrijft u naar hetzelfde adres. U heeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke informatie er van u geregistreerd is, en u kunt bezwaar maken tegen registratie in overeenstemming met de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

Marketing
Zoals de meeste andere websites in Denemarken maakt onze website gebruik van cookies voor:

  • Het meten van verkeer en optimalisatie van de inhoud. Wij gebruiken cookies onder andere voor het analyseren en optimaliseren van de website op basis van hoe deze gevonden en gebruikt wordt.
  • Het meten van data, inzicht in online gedrag en doelgerichte advertenties

In het algemeen worden cookies gebruikt als onderdeel van onze service om inhoud weer te geven die voor u zo relevant mogelijk is.

Aduro geeft uw gegevens nooit door aan derden en gebruikt de gegevens ook niet voor marketingdoeleinden, tenzij u hiermee instemt.