Bescherming van persoonlijke gegevens bij Aduro

Aduro A/S is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens op aduro.nl.

Algemene bescherming persoonlijke gegevens op de website
U kunt door de websites van Aduro bladeren zonder uw identiteit bekend te maken. Hieronder wordt uitgebreid beschreven welke informatie wij standaard verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u zich abonneert op onze diensten of contact met ons opneemt via een contactformulier, ontvangt u bij uw aanmelding uitgebreide informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Informatie over identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en de toezichthouder voor gegevensbescherming
Aduro A/S is als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de geldende wetgeving en bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met Aduro A/S via e-mail of telefonisch via +45 70 27 47 03.

Verzamelen van en omgang met persoonlijke gegevens
Wanneer u één van de Aduro-websites bezoekt, is uw internetbrowser technisch zo geconfigureerd, dat het automatisch de volgende gegevens (“Protocolgegevens”) overdraagt naar onze internetserver, die wij vervolgens in protocolbestanden opslaan:

  • Datum van bezoek
  • Tijdstip van bezoek
  • URL van de verwijzende website
  • Geopende bestand
  • Overgedragen hoeveelheid data
  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem
  • IP-adres
  • Domeinnaam van uw internetprovider

Hierbij gaat het uitsluitend om informatie waarmee uw identiteit niet wordt prijsgegeven. Deze informatie is om technische redenen vereist, om u de gewenste inhoud zonder problemen te kunnen leveren. Het verzamelen van deze informatie is een onvermijdelijk onderdeel van het gebruik van websites. De analyse van de protocolgegevens vindt alleen plaats ten behoeve van statistische doeleinden, zodat wij onze website en de functies van deze website kunnen verbeteren.

Andere persoonlijke gegevens slaan wij alleen op indien u deze gegevens aan ons beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanmelding of een contactformulier, en ook in deze gevallen alleen voor zover wij daartoe gerechtigd zijn op basis van de door u gegeven toestemming of van de geldende wettelijke voorschriften.

U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhangen van het verstrekken van persoonlijke gegevens. Wanneer u in deze gevallen geen persoonlijke gegevens verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

Cookies
Wij gebruiken cookies en webbakens voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website, zodat wij de website kunnen aanpassen aan de wensen van de gebruikers.
Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma's of voor het binnensluizen van virussen in uw computer. De met cookies verkregen informatie vereenvoudigt de aansturing van onze website en maakt correcte weergave mogelijk.

Op iedere website is een cookieverklaring opgenomen, waaruit exact blijkt welke cookies op de betreffende website worden gebruikt.  

In principe worden cookies gebruikt als onderdeel van onze dienstverlening, om u zo relevant mogelijke inhoud te laten zien. 

Informatie over het gebruik van Aduro-apps
In de apps van Aduro, waaronder “Aduro Hybrid”, “Aduro Pellet Stove” en “Aduro Smart Response”, worden doorlopend gegevens verzameld, die worden gebruikt voor ondersteuning, statistieken en de verdere ontwikkeling van Aduro-producten.

Aduro A/S is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de geldende wetgeving en dit privacybeleid.

Met onze apps willen we u/de gebruiker tal van mogelijkheden geven voor de bediening van uw kachel, zoals de instellingen wijzigen en de kachel afstellen en monitoren.

Wanneer de kachel en de apps geregistreerd zijn bij onze clouddiensten “Aduro Cloud” en “Wappsto” (geleverd door NBE, Prevas, Seluxit en Ektos) en er internetverbinding is, zullen ze doorlopend gegevens naar deze clouddiensten sturen. Daarbij gaat het o.a. om gewijzigde instellingen, verbrandingsgegevens en alarmen. Algemene app-gegevens kunnen ook naar de clouddiensten worden gestuurd, zoals app-prestaties, logbestanden over storingen en uw gebruik van de app.

Bij registratie van een gebruikersprofiel in de apps worden persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer enz. naar de clouddiensten verstuurd. Deze informatie wordt gebruikt voor ondersteuning en statistieken, en kan door Aduro ook voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Overdracht van gegevens aan derden
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld, behalve wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen uitsluitend informatie die u ons zelf (bijv. Aduro GO) hebt gegeven.

Koppelingen naar andere websites
Onze websites bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites. Wij hebben geen invloed op de vraag of de exploitanten van deze websites de regels voor de gegevens van persoonlijke gegevens wel of niet in acht nemen.

Hoelang bewaart Aduro uw persoonlijke gegevens? 
Aduro A/S bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. 

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming
Wanneer u toegang wilt tot de informatie die bij Aduro A/S over u is opgeslagen, kunt u contact opnemen via info@aduro.dk. Wanneer onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, of wanneer u andere bezwaren heeft, neemt u contact op via hetzelfde adres. U heeft de mogelijkheid om te weten te komen welke informatie over u is vastgelegd en u kunt bezwaar maken tegen vastlegging conform de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Houdt u er echter rekening mee dat Aduro A/S mogelijk niet altijd verplicht is om een verzoek voor het wissen, beperken of overdragen van gegevens in te willigen of aan een bezwaar tegemoet te komen. Dit wordt in de afzonderlijke gevallen op basis van de wettelijke verplichtingen van Aduro A/S en eventueel geldende uitzonderingen geëvalueerd.