Recht op klacht Aduro hybride en pelletkachels

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Aduro hybridekachel of pelletkachel!

2 jaar recht op klacht

In overeenstemming met het consumentenrecht geldt het recht op klacht gedurende twee jaar na de datum van aankoop van de kachel*. Het aankoopbewijs met datum dient als bewijs.

Voor alle pelletkachels moeten de verbrandingslucht en de snelheid van de toevoerspiralen mogelijk worden afgesteld om de werking te optimaliseren en tot een efficiënte en schone verbranding te komen. Aduro en onze servicepartners kunnen uw hybride kachel via Aduro Cloud monitoren en afstellen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de kachel via wifi met de cloud is verbonden, wat bij de installatie van de Aduro Hybrid-/Aduro Pellet Stove-app wordt gerealiseerd.

Ondervindt u problemen om de kachel online te verbinden, dan kan de oorzaak bij uw lokaal wifinetwerk, uw router of de instelling van uw smartphone liggen. Meer informatie over de wifiverbinding vindt u hier in ons Klantenservicecenter.

Om een klacht te kunnen indienen over de verbranding of de werking, moet uw kachel online verbonden zijn, maar het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Aduro om die verbinding te verzekeren. Om de kachel online te verbinden, kunt u een servicebezoek door een van onze servicepartners aanvragen.

U heeft in principe geen recht op bezwaar voor:

  1. Schade die is terug te voeren op onjuiste installatie of verkeerd gebruik van de kachel, bijv. oververhitting, gebrek aan onderhoud aan de kachel (hieronder de verplichte onderhoudsintervallen).
  2. Afneembare en slijtageonderdelen (vermiculiet, glas, afdichtingen, rails, gelakte oppervlakken, ontstekingsstang, sensoren/contacten, brandkegel en gietijzeren rooster), omdat dergelijke schade het gevolg is van dagelijks gebruik. Deze onderdelen kunnen worden vervangen en zijn als reserveonderdelen in ons shop www.aduroshop.com verkrijgbaar.
  3. Schade ten gevolge van elektrische overspanning, (condens)water in en op de schoorsteen, te sterke of te zwakke schoorsteentrek en uitblijven van onderhoud/reiniging van de schoorsteen/rookbuis/installatie.
  4. Schade aan de kachel die is veroorzaakt door inwerking van buitenaf, of schade die de kachel aan andere objecten heeft veroorzaakt.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE

*Houd er rekening mee dat het recht op klacht geldt overeenkomstig het consumentenrecht in het land waar de kachel is gekocht. Wordt de kachel naar een ander land of een andere regio gebracht, ver van de dealer waar de kachel werd gekocht (bijv. naar een eiland), dan kunnen we de servicemogelijkheden voor de kachel niet garanderen. De kachel moet altijd worden gekocht in het land of de regio waar hij zal worden geplaatst.