Recht op klacht Asgård houtkachels

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Asgård houtkachel!

In overeenstemming met het consumentenrecht geldt het recht op klacht gedurende twee jaar na de datum van aankoop van de kachel*. Het aankoopbewijs met datum dient als bewijs.

Uitgesloten van recht op bezwaar zijn:

  1. Schade die als gevolg van onjuist gebruik van de houtkachel, van onvakkundige aansluiting of door inwerking van fysiek geweld is ontstaan.
  2. Losse onderdelen en slijtageonderdelen (glazen ruitjes, isolatiestenen, vuurrooster, afdichtingen, rails, geverfde oppervlakken etc.). Deze onderdelen kunnen worden vervangen en zijn als reserveonderdelen in onze shop www.aduroshop.com verkrijgbaar.
  3. Schade die door (condens)water in of rond de houtkachel, te veel of te weinig trek in de schoorsteen en bij verwaarlozing van de zorg en het onderhoud van de houtkachel is ontstaan.
  4. Schade aan de houtkachel die is ontstaan door invloed van buitenaf, of schade die is veroorzaakt door andere voorwerpen.

*Houd er rekening mee dat het recht op klacht geldt overeenkomstig het consumentenrecht in het land waar de kachel is gekocht. Wordt de kachel naar een ander land of een andere regio gebracht, ver van de dealer waar de kachel werd gekocht (bijv. naar een eiland), dan kunnen we de servicemogelijkheden voor de kachel niet garanderen. De kachel moet altijd worden gekocht in het land of de regio waar hij zal worden geplaatst.