De functie en betekenis van de schoorsteen voor de kachel

 • Belang
 • Plaatsing
 • Schoorsteentrek

Een schoorsteen heeft als belangrijkste functie de rook weg van de kachel en uit de woning te geleiden. Maar dat is niet de enige functie; de schoorsteen moet er ook voor zorgen dat er voldoende lucht in de kachel wordt getrokken zodat er een schone verbranding plaatsvindt.

Een kachel werkt pas perfect bij voldoende trek in de schoorsteen. De schoorsteen is de motor van de kachel die de verbranding regelt; zonder goed werkende schoorsteen met voldoende trek zal de kachel niet correct branden. Dat kan leiden tot problemen bij de ontsteking, rook in de woonkamer, een slechte verbranding en rookhinder in de omgeving.

De warmte in de rook zorgt voor de schoorsteentrek. Trek doet zich voor door het temperatuurverschil tussen de lucht/rook in de schoorsteen en de buitentemperatuur. Hierdoor ontstaat een opwaartse luchtstroom die sterker wordt naarmate de schoorsteen hoger en beter geïsoleerd is. Daarom zijn stalen schoorstenen vaak beter dan gemetselde schoorstenen, aangezien ze sneller en makkelijk opwarmen.

De ideale schoorsteentrek bedraagt tussen 12-15 Pascal (Pa), maar kan schommelen doorheen het jaar (hoger in de winter, lager in de zomer).

De samenwerking tussen de kachel en de schoorsteen is dan ook afhankelijk van een toereikende schoorsteentrek. Dit is een belangrijke factor wanneer u de plaatsing en hoogte van de schoorsteen beoordeelt. Omliggende bomen, gebouwen en de locatie van het huis (hoog/laag) stellen eisen aan de hoogte van de schoorsteen. Daarenboven speelt ook de wind buiten een rol voor de hoogte van de schoorsteen; deze kan de trek immers verbeteren of verminderen afhankelijk van lokale omstandigheden.

Houtkachels in energiezuinige huizen

Een andere, eveneens belangrijke factor waarmee u rekening moet houden, is de staat van het huis. Tegenwoordig zijn huizen vaker geïsoleerd dan 10 jaar geleden. Er worden energiezuinige huizen met ventilatiesystemen en grote afzuigkappen gebouwd, waardoor een "strijd" om lucht ontstaat. Met vaak als resultaat dat de kachel zijn "adem" kwijtraakt. In dat geval raden we een Aduro kachel met luchtaansluiting (externe luchttoevoer) aan.

De plaatsing van de schoorsteen is van directe invloed op de trek in de schoorsteen. De illustratie laat drie zones zien waarin de schoorsteen geplaatst kan zijn en de directe invloed daarvan op de schoorsteentrek. 

Zone 1


Als uw schoorsteen zich in zone 1 bevindt, kunt u er redelijk zeker van zijn dat de trek in de schoorsteen goed is. U dient er echter wel rekening mee te houden, dat de schoorsteentrek door hoge bomen of gebouwen in de buurt van de schoorsteen beïnvloed kan worden.

Zone 2


In zone 2 moet u al rekening houden met periodes van slechte schoorsteentrek. De schoorsteentrek wordt met name door de windrichting beïnvloed, maar ook door hoge bomen en gebouwen in de buurt van de schoorsteen. Als u in zone 2 al problemen heeft, kunt u de schoorsteen verlengen zodat hij in zone 1 komt, of u installeert de Aduro DraftOptimizer

Zone 3


In zone 3 zal u vaststellen dat de schoorsteentrek vaak zwak is. We raden aan na installatie een Aduro DraftOptimizer te plaatsen om problemen te vermijden.

De schoorsteentrek speelt een cruciale rol voor de werking van de kachel. Een slechte schoorsteentrek kan verschillende redenen hebben. Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende:

 • De schoorsteen is te laag in verhouding tot het huis (zie illustratie onder "Plaatsing").
 • Het huis is beschut door hoge bomen of gebouwen.
 • De schoorsteen vertoont lekken en trekt valse lucht naar binnen (bijvoorbeeld door ontbrekende voegen of slechte isolatie).
 • Er bevindt zich een vacuüm in het huis, waardoor de kachel onvoldoende lucht krijgt (door afzuigkap/ventilatiesysteem).
 • Het huis is te goed geïsoleerd waardoor de kachel onvoldoende lucht krijgt voor de verbranding.

Een slechte schoorsteentrek verbeteren

Een slechte schoorsteentrek kan in sommige gevallen worden verbeterd met een hogere rookgastemperatuur, dus de verbranding wordt erg belangrijk. Door droog hout te branden, krijgt u een betere verbranding en een hogere temperatuur in de kachel, waardoor de trek in de schoorsteen verbetert. Anderzijds kan vochtig brandhout de schoorsteentrek bemoeilijken, aangezien het de temperatuur in de kachel verlaagt, wat tot minder opwaartse druk in de schoorsteen leidt. We raden aan blokken berken- of beukenhout te branden met een vochtgehalte van max. 18 %.

Als een correcte ontsteking niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de schoorsteentrek ook verbeteren door:

 • de schoorsteen te verhogen;
 • een rookafzuiger te installeren, bijv. Aduro DraftOptimizer;
 • lekken in de schoorsteen te dichten;
 • indien nodig, uw lokale schoorsteenveger te vragen om de schoorsteen te beoordelen. 
TOP