Aduro-tronic - Klein formaat, grootse prestaties!

Minimale inzet - geoptimaliseerde verbranding

Om tot een goede verbranding te komen, moet de lucht naar de verbrandingskamer zeer precies (ca. iedere ½ minuut) worden geregeld telkens wanneer u de houtkachel met hout vult; maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig om de verbranding zo nauwlettend handmatig te controleren. Met de gepatenteerde automatisering Aduro-tronic wordt de primaire luchttoevoer automatisch geregeld; u hoeft de verbranding dus niet handmatig te regelen. Het enige wat u hoeft te doen is droog hout in uw houtkachel leggen, aansteken, en de automatiek activeren. Dit betekent minder werk, minder houtverbruik en een verbeterde verbranding. Tests hebben aangetoond dat een Aduro 1 met Aduro-tronic tot 40% minder hout per uur verbrandt dan dezelfde kachel met een onjuist afgestelde regelklep.

Minder brandstofverbruik en verbeterde verbranding

Uit metingen uitgevoerd in woonwijken in het kader van het Deense milieuonderzoeksprogramma is gebleken dat sommige houtkachels niet correct werken, waardoor ze via de rook een groter aantal deeltjes uitstoten.

Met de Aduro-tronic krijgt u:

  • Beter bedieningscomfort
  • Meer warmte voor uw geld - reduceert uw brandhoutverbruik met wel 40%*
  • Geoptimaliseerde verbranding - minder partikels in de rook
  • Een simpele oplossing die werkt!

*Besparing bij gebruik van de automatiek is afhankelijk van de manier waarop u uw houtkachel bedient. 

Alle houtkachels en hybride kachels van Aduro zijn standaard met Aduro-tronic uitgerust.

Hoe belangrijk is Aduro-tronic?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van hoe goed u uw kachel gebruikt en hoe vaak u de luchttoevoer afstelt. Bij een correct gebruik van uw kachel, d.w.z. een correct gebruik van de regelklep waarbij de lucht tijdens de eerste 6 minuten na iedere ontsteking elke ½ minuut wordt afgesteld, bespaart u 0%. Gebruikt u uw houtkachel daarentegen met de primaire regelklep tijdens het hele ontstekingsproces volledig geopend, dan zal u een besparing van 40% kunnen realiseren. Met andere woorden: u kunt tot 40% besparen afhankelijk van hoe vaak en hoe goed u de regelklep afstelt.

Om de impact van de Aduro-tronic automatische regeling na te gaan, hebben we 2 houtkachels getest. De Aduro 1 werd geselecteerd als kachel voor de testperiode. De ene kachel was niet met de Aduro-tronic automatische regeling uitgerust, de andere beschikte wel over de Aduro-tronic automatische regeling. Uit de test is duidelijk gebleken dat een Aduro 1 met een onjuist afgestelde regelklep tot 40% meer hout per uur verbrandt dan dezelfde kachel met Aduro-tronic. Tegelijkertijd ligt de vervuiling door deeltjes ca. 3-5 keer hoger per uur wanneer de houtkachel met een constant geopende regelklep brandt (lees de volledige tekst hieronder).

Test van de Aduro-tronic automatische regeling

De test was bedoeld om na te gaan of de Aduro-tronic automatische regeling een impact had op de verbranding, het houtverbruik en de uitstoot van deeltjes. Alsook of dit kon leiden tot een schonere en dus minder vervuilende verbranding.

De tests vonden tijdens een periode van 1 maand plaats, waarbij de beide kachels in exact dezelfde omstandigheden werden gebruikt. Binnen deze periode brandden de beide kachels 7 uur per dag, 4 dagen per week. Iedere morgen werden de beide kachels ontstoken overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding. Zodra zich op de bodem van de verbrandingskamer een laag sintels had gevormd, werd nieuw hout in de kachel geplaatst en in brand gestoken. Iedere morgen werden de beide kachels ontstoken overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding. Vervolgens werd de Aduro-tronic regeling geactiveerd bij de kachel die daarmee was uitgerust. Bij de kachel zonder de Aduro-tronic automatische regeling werd de primaire luchttoevoer geopend, en deze bleef tijdens de hele test geopend (m.a.w. de kachel was niet correct afgesteld, wat vaak het geval is bij de meeste gezinnen).

Conclusie

Onze conclusie was dat een Aduro 1 met geïnstalleerde Aduro-tronic automatische regeling een betere en schonere verbranding oplevert dan een Aduro 1 zonder Aduro-tronic.

De hoeveelheid hout die tijdens de test met de 2 kachels werd verbrand, werd berekend om te komen tot de totale hoeveelheid hout die tijdens een normaal verwarmingsseizoen van 5 maanden wordt verbrand (vermenigvuldigd met 5).

Uit deze berekening blijkt dat de kachel zonder Aduro-tronic 728 kg hout verbrandt, terwijl de kachel met de Aduro-tronic automatische regeling tijdens een verwarmingsseizoen slechts 416 kg hout verbrandt. Dit betekent dat het houtverbruik bij een kachel met de Aduro-tronic automatische regeling 40% per uur lager ligt dan bij een kachel zonder Aduro-tronic die met een constant geopende primaire luchttoevoer brandt.

Als u uw houtkachel handmatig en tegelijkertijd perfect bedient, betekent dit dat u de regelklep tijdens de eerste 6 minuten na iedere ontsteking ca. elke ½ minuut moet bedienen. De besparing bedraagt in dat geval 0%. Met andere woorden: u kunt tot 40% besparen afhankelijk van hoe vaak en hoe goed u de regelklep afstelt. Uit klantenanalyses en -enquêtes van het Deense instituut voor milieuonderzoek (DMU) is gebleken dat heel wat consumenten hun kachel niet correct gebruiken, zodat het in de praktijk moeilijk is om tot dezelfde resultaten te komen als in het testlaboratorium.

De uitstoot van schadelijke deeltjes door de kachel met Aduro-tronic bedraagt 1/6 van de hoeveelheid deeltjes die wordt uitgestoten door de kachel zonder Aduro-tronic automatische regeling, maar met constant geopende primaire luchttoevoer.

Om tot een goede verbranding te komen, moet de lucht naar de verbrandingskamer telkens wanneer er hout in de kachel wordt geplaatst zeer nauwkeurig worden geregeld (ca. elke ½ minuut). Met de Aduro-tronic automatische regeling gebeurt dit automatisch, u hoeft dat dus niet handmatig te doen. Wat minder werk en een betere verbranding betekent.

TOP