Aduro en het milieu

  • Ecolabel
  • CO2
  • Firing

Nordic Ecolabel (De Zwaan)

Milieuvriendelijke verbranding
Al onze producten zijn voorzien van het Scandinavische keurmerk Nordic Swan label. Hiermee verzekeren wij u een milieuvriendelijke verbranding en productie van onze producten. Bovendien garanderen wij u dat onze houtkachels tot de beste op de markt behoren!

Strenge eisen
De houtkachels van Aduro hebben een uitzonderlijke lage uitstoot van partikels, zowel bij een hoge en lage efficiàntie. Het Nordic Swan Eco-Label stelt strenge eisen aan de uitstoot van partikels.
De houtkachels van Aduro hebben een partikeluitstoot van onder de 3 g per kg. verstookt hout. Oudere houtkachels, die niet op de juiste manier worden bediend, kunnen een partikeluitstoot van wel 50-80 g. per kg. verstookt hout hebben.
Wanneer u voor een Aduro houtkachel met Nordic Swan Label kiest denkt u niet alleen aan u zelf, maar ook aan het milieu!

Het Nordic Swan-Label heeft niet alleen milieu-eisen voor partikeluitstoot gesteld: ''Een houtkachel voorzien van het Nordic Swan Label moet niet alleen aan de eisen voor luchtverontreiniging door schadelijke stoffen, CO en koolwaterstoffen voldoen. De brandstof moet ook op een effectieve manier worden benut, daarom moeten er verplicht instructies voor correct stoken in de handleiding staan. Tevens moeten er eisen worden gesteld aan het materiaal waar de houtkachel is van gemaakt.
Met een houtkachel voorzien van het Nordic Swan Label kunt u volop genieten van de warmte en gezelligheid deze geeft, zonder dat dit al teveel schade toebrengt aan het millieu en uw omgeving'', aldus Lisbeth Engel Hansen, secretaris voor Milieukeuren in Denemarken.

CO2 neutrale verwarming
Door het aanschaffen van een Aduro houtkachel werkt u mee aan het beschermen van het milieu en het voorkomen van klimaatverandering.
Brandhout neemt evenveel CO2 op uit de atmosfeer, als een groeiende boom opneemt. Dit betekent dat de CO2 die vrijkomt bij het stoken weer opgenomen kan worden door een groeiende boom. Deze groeiende boom kan op zijn beurt weer als brandhout dienen en hierdoor draagt u dus niet bij aan het broeikaseffect!

Firing

Stook verstandig:
1. Gebruik droog en schoon brandhout
2. Zorg voor voldoende lucht
3. Stook beetje bij beetje
4. Check regelmatig de houtkachel tijdens het stoken - de rook moet bijna onzichtbaar zijn!