handjobhd.orghandjob-sex.orgticklingclub.comextremefoot.net

Recht op bezwaar voor Asgård houtkachels

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Asgård houtkachel. U heeft twee jaar vanaf de aankoopdatum recht op bezwaar. Bij het indienen van een bezwaar dient het bewijs van betaling als documentatie te worden bijgevoegd.

Uitgesloten van recht op bezwaar zijn:

  1. Schade die als gevolg van onjuist gebruik van de houtkachel, van onvakkundige aansluiting of door inwerking van fysiek geweld is ontstaan.
  2. Losse onderdelen en slijtageonderdelen (glazen ruitjes, isolatiestenen, vuurrooster, afdichtingen, rails, geverfde oppervlakken, handgrepen etc.). Deze onderdelen kunnen worden vervangen en zijn als reserveonderdelen in onze shop www.aduroshop.com verkrijgbaar.
  3. Schade die door (condens)water in of rond de houtkachel, te veel of te weinig trek in de schoorsteen en bij verwaarlozing van de zorg en het onderhoud van de houtkachel is ontstaan.
  4. Schade aan de houtkachel die is ontstaan door invloed van buitenaf, of schade die is veroorzaakt door andere voorwerpen.